Pressure Gauge (Analog)

 
 

Service Scope ใกล้เคียง


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

1.แจ้งรายละเอียดเครื่องมือและจุดสอบเทียบที่ต้องการกับฝ่ายขาย

   092-447-9478 (คุณปุณศยา)  E-mail : Jirayu_apc@hotmail.co.th

   095-945-2392 (คุณจิราภรณ์) E-mail : Corapthailand@hotmail.com

   096-198-9774 (คุณอัญษรา)  E-mail : Sale2apc@hotmail.com

2.แจ้งหนี้/วางบิล, เงินสด, เงินโอน (หรือตามข้อตกลง)

3.บัญชีธนาคาร

     ธ.ทหารไทย 242-1-01066-7 (บริษัท เอ.พี. พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด)

      ธ.กสิกร 073-8-15932-2 (บริษัท เอ.พี. พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด )


ติดต่อเรา

รายละเอียด

A.P. Precision Center Co.,Ltd.
53/628 ม.2 ถ.ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา
ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

: 095-945-2392,02-987-3237,092-447-9478

: 02-987-7059

: fs1shot@hotmail.com